Do¨li jste ke k©i‘ovatce. M–‘ete se rozhodnout, co budete dˆlat d l, jestli se vyd te nˆkter˜m smˆrem, nebo budete naslouchat.

Chce¨:

J¡t na sever
J¡t na jih
Naslouchat u severn¡ chodby
Naslouchat u ji‘n¡ chodby
Nechat toho rad¨i v‡as a vr tit se do vesniceKonec