Fenom‚n zam‡en‚ho d¡tˆte :-)

Mnoha m˜m zn m˜m, kte©¡ maj¡ mal‚ d¡tˆ, se stala stejn  vˆc - d¡tˆ se jim samo zamklo zevnit© v pokoji (v koupelnˆ, na z chodˆ..), neumˆlo si znova odemknout, za‡alo bre‡et.. a oni bezradnˆ st li na druh‚ stranˆ dve©¡, konej¨ili ho a vysvˆtlovali, ‘e mus¡ oto‡it kl¡‡em..

Prevence je snadn : posb¡rejte doma v¨echny kl¡‡e, upnˆte do svˆr ku a pilkou na ‘elezo v nich vy©e‘te dr ‘ku, jak ukazuje obr zek. Potom u‘ pro v s bude jednoduch‚ odemknout dve©e z druh‚ strany ¨roubov kem.
Zpˆt na hlavn¡ str nku
.