Dementova dobrodru‘stv¡


Varov n¡: Tato hra je silnˆ vulg rn¡ a morbidn¡!! :-((

Nen¡ vhodn  pro hodn‚ lidi, slab‚ povahy, osoby s nahlodanou psychikou a dˆti.


Jde o textovku, upravenou pro Web. Hlavn¡ postava hry jste vy, Dement, tot lnˆ hloup‚ svo©en¡ (nap©¡klad ani nev¡te, co je c¡lem hry). Chcete-li si zahr t, p©ipravte se na nejhor¨¡..

Podˆkov n¡: AŸ hru vymyslel kdokoliv, jeho toto‘nost mi z–stane nav‘dy utajena. DOSovou verzi naprogramoval kdysi SAM - za co‘ mu velice d¡k! :-)


Ano, chci na vlastn¡ nebezpe‡¡ spustit hru / NE, nebudu se zbyte‡nˆ nervovat


.