Po‡¡ta‡

V podstatˆ jde o novou formu ‘ivota.
Na prvn¡ pohled vypad  jako p© telsk , m¡rumilovn  a zcela ne¨kodn  bedna, ale je to agres¡vn¡ a krvela‡n  bestie. D m v m jednu dobrou radu: dr‘te se od po‡¡ta‡e co mo‘n  nejd le. Nikdy se ho nedot˜kejte, ned¡vejte se na nˆj a radˆji na nˆj ani nemyslete. Pokud tohle nedok ‘ete, pak jste t¡mto fenom‚nem zcela pohlceni a nen¡ v m ‘ dn‚ pomoci.

Pro sv‚ vlastnosti si ta mrcha vyslou‘ila t‚‘ n zev zlodˆj ‡asu..