Seznam dostupn˜ch slu‘eb:


Myc¡ str nkarychle a zdarma umyje obrazovku
Elektronick  vrbadiskr‚tnˆ a spolehlivˆ naslouch 
Dalekohled do budoucnostiumo‘¤uje vidˆt budoucnost
Lampavyu‘ije monitor k osvˆtlen¡ m¡stnostiZpˆt na hlavn¡ str nku
.