Elektronick  vrba

Bl¡‘e u Viklova na stoku dvou ©ek
stoj¡ dut  vrba t©et¡ lidsk˜ vˆk;
v¨eptej do n¡ v tich‚ no‡n¡ dobˆ
sv‚ tajemstv¡, a ulev¡¨ sobˆ,
jin˜ nem m l‚k.


(diskr‚tnost zaru‡ena - cokoli nap¡¨ete, vrba prostˆ ignoruje)Zpˆt
.