Prostetnik Vogon Jelc: Chrochtobuznost

´ fretn┴ chrochtobuznosti, TvÎ mikturace jsou mi
co zprudlÎ ┌vastopunksery na plznÎ v├ele.
ˇkvrrrk, j┴ zapĎ╔sah┴m t┼, sv┘mi fr╩n╔c╔mi kvrdlovrzy
a kr┴korn┼ zafraË m┼ sv┘mi cvrknuvË╔mi patlocar┴ty
nebo t┼ rozplh┴m na fidlopr├i├ky sv┘m frkodrď┴kem,
tak bacha na v┼c!

.