Ńten╔ do nepohody

Ne┌ za├nete, zkuste vesel┘ dikt┴t. Aď ho nap╔Ëete jakkoli, bude to Ëpatn┼ :-)Stan Da Kahuda (B┴sn┼ a p╔sni├ky tohoto gÎnia)
Za├alo to myË╔... (Humorn┘ n┴hled na tvrdou realitu z┴visl┴ka)
Chrochtobuznost (B┴se╬ Prostetnika Vogona Jelce)Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.