Pasoft v┴s v╔t┴ na svÎ str┴nce!
Najdete tu plno z┴bavy a pou├en╔. Str┴nky nemaj╔ framesy ani podobnÎ blbosti, zobraz╔ je kter┘koliv prohl╔┌e├.


Pro ty, kdo cht┼j╔ zn┴t m╩j ┌ivotopis, kouknout do muzea nebo vyu┌╔t slu┌eb str┴nky.


N┴dhern┴ v┼c a skv┼l┘ hudebn╔ n┴stroj. V╔te v╩bec, co vËechno dok┴┌e?
Moje kytara sice nen╔ dobr┴, ale skladby hr┴t um╔ :-)


Koukn┼te na album fotek abyste poznali, o co pĎich┴z╔te, kdy┌ sed╔te u po├╔ta├e :-)


Zapome╬te na po├╔ta├ovÎ - t┼ch m┴m pln┘ zuby, mnohem lepË╔ je DrD.
PĎ╔b┼h z DrD m╩┌ete zkusit zde. Jinak hraju Ëachy, Maxi OverJump, piËqorky..
SEM aď klikne, kdo chce hr┴t Dementova dobrodru┌stv╔.


Ob├as n┼co nap╔Ëu (viz. prvn╔ a druh┴ kapitola), ale mnohem rad┼ji ├tu Zem┼plochu, StopaĎova pr╩vodce po galaxii apod.
P┴r text╩ je na str┴nce Ńten╔ do nepohody.


Tipy a triky pro ka┌d┘ den. Jak si uplÎst krou┌kovΠbrn┼n╔. Co se zam├en┘m d╔t┼tem.
Virus na 45 bajt╩. Zp╩soby v┴z┴n╔ kravaty. Jak vyrobit pistolku z kol╔├ku na pr┴dlo.
Miniaturn╔ sv╔tilna z Jodisolu.


Hlavolamy & duËevn╔ sport, kouzla, astronomie, elektronika & bastlen╔, pĎ╔roda..


Mal┘ Ňvod do sv┼ta neslyË╔c╔ch. Jak se chovat k neslyË╔c╔mu? Jednoru├n╔ a dvojru├n╔ prstov┴ abeceda. Znakov┴ Ďe├ - obecn┘ Ňvod a p┴r znak╩.


[Po├╔tadlo]

Tato internetov┴ str┴nka ËetĎ╔ pĎ╔rodu!
Je 100% vyroben┴ z recyklovan┘ch str┴nek opera├n╔ho systÎmu Okna94.


NapiËte mi..
.