Muzeum program╩

Zde odpo├╔vaj╔ v klidu a m╔ru n┼kterÎ uk┴zky mÎho sna┌en╔.
Pros╔m, bu─te na n┼ hodn╔.


BOOTMAN.ZIP - PĎ╔jemn┘ bootovac╔ manager (33kB)
MAPA.ZIP - Mapa historick┘ch pam┴tek ŃeskÎ republiky (510kB)
TETRIX.ZIP - Hra ve stylu Tetris (14kB)
MLAT.ZIP - Ml┴ti├ka - univerz┴ln╔ konvertor text╩ (9kB)
FONT.ZIP - Zav┴d┼├ ├eËtiny Kamenick┘ch pro DOS (4kB)
CLIP.ZIP - Rezidentn╔ ClipBoard pro DOS (3kB)
CDPLAY.ZIP - Jednoduch┘ pĎehr┴va├ CD pro DOS (8kB)


FIRE.ZIP - HoĎ╔c╔ monitor (ËetĎi├ obrazovky) (4kB)
STARLOGO.ZIP - Moje logo (ËetĎi├ obrazovky) (5kB)
RENTGEN.ZIP - Lehce erotick┴ blb╩stka :-) (12kB)
3D-LIFE.ZIP - TĎ╔rozm┼rnÎ demo hry LIFE (6kB)
LABYRINT.ZIP - Semestr┴lka: Gener┴tor bludiËt┼ a hled┴n╔ cesty (20kB)
TEXPAINT.ZIP - Kresl╔ obr┴zky v textovÎm m¤du (20kB)
SUNWAY.ZIP - AstronomickÎ v┘po├ty kolem Slunce, M┼s╔ce.. (9kB)


(vËechno je Pascal/Assembler)
FONT-SRC.ZIP - Zdroj┴k k programu FONT (3kB)
CD-SRC.ZIP - Unita na ovl┴d┴n╔ CD mechaniky (4kB)
FM-SRC.ZIP - Kompletn╔ unita pro hran╔ FM hudby (4kB)
CPU-SRC.ZIP - Rutina pro detekci vËech typ╩ procesor╩ (3kB)


MIX.ZIP - Jeden takov┘ Ňletov┘ MOD. Ale v┴┌n┼ jenom jeden. (31kB)


Jste na konci prohl╔dky muzea. Vraďte papu├e a pomalu a v tichosti odch┴zejte zp┼t.
.