Dementova dobrodru┌stv╔
§vodn╔ test


Jak┴ jsou podle v┴s zv╔Ď┴tka?


Kr┴sn┴ a roztomil┴
F╩╩╩j, postĎ╔let!


.