Po├╔ta├

V podstat┼ jde o novou formu ┌ivota.
Na prvn╔ pohled vypad┴ jako pĎ┴telsk┴, m╔rumilovn┴ a zcela neËkodn┴ bedna, ale je to agres╔vn╔ a krvela├n┴ bestie. D┴m v┴m jednu dobrou radu: dr┌te se od po├╔ta├e co mo┌n┴ nejd┴le. Nikdy se ho nedot┘kejte, ned╔vejte se na n┼j a rad┼ji na n┼j ani nemyslete. Pokud tohle nedok┴┌ete, pak jste t╔mto fenomÎnem zcela pohlceni a nen╔ v┴m ┌┴dnÎ pomoci.

Pro svÎ vlastnosti si ta mrcha vyslou┌ila tÎ┌ n┴zev zlod┼j ├asu..