ňeÓenÉ hlavolamu


Jde o logickŮ spor v zadÁnÉ Őlohy. Definujeme-li vÓeprorÁÚejÉcÉ stŇelu
(stŇelu, kterÁ vÓÉm proletÉ), nemĘÚeme uÚ vedle nÉ (ve stejn×m vesmÉru)
definovat neprorazitelnŮ ÓtÉt. Tyhle dvĹ vĹci se navzÁjem vyluĂujÉ, neboÔ
definicÉ jednoho popÉrame druh×. Nemohou se proto nikdy potkat, jednoduÓe
buÄto stŇela, nebo ÓtÉt. Proto Őloha, tak jak je zadanÁ, nedÁvÁ smysl.
.