ňeÓenÉ hlavolamu


őloha je zaloÚena na Ópatn×m pĘvodnÉm pŇedpokladu, v jejÉm zadÁnÉ je totiÚ
dovednĹ skryt poŇÁdnŮ nesmysl. Zrcadlo totiÚ v ÚÁdn×m pŇÉpadĹ NEPROHAZUJE
"vlevo" a "vpravo", ale POUZE "vepŇedu" a "vzadu".
Vezmete-li proto zadÁnÉ jako axiom, akorÁt se do toho zamotÁte :-)

Jak to? PŇedstavte si, Úe stojÉte pŇed zrcadlem. MÁvnete rukou vpravo a
vÁÓ obraz mÁvne TAK÷ rukou vpravo. MÁvnete vlevo - a obraz mÁvne t×Ú vlevo.
ZatÉm vÓe v poŇÁdku - jedin×, co je opaĂnĹ: vaÓemu obrazu se nedÉvÁte na
zÁda, ale do obliĂeje a kdyÚ se zaĂnete vzdalovat, on nejde k vÁm.
KdyÚ si to uvĹdomÉte, rÁzem je celŮ "paradox" Őlohy jasnŮ: ÚÁdnŮ nenÉ.
.