˛eËen╔ hlavolamu


Jsou to vËechna m╔sta na kru┌nici, kter┴ le┌╔ pĎesn┼ kilometr na sever od
kru┌nice, kter┴ m┴ obvod 1 kilometr (resp. 500m, 333m, 250m, 200m..).
Vyjdete-li z libovolnÎho m╔sta na prvn╔ kru┌nici sm┼rem na jih, dojdete
po jednom kilometru do bodu X na druhÎ kru┌nici. Po n╔ se vyd┴te na v┘chod
a p╩jdete znova kilometr, ├╔m┌ j╔ jednou obejdete celou kolem dokola (resp.
dvakr┴t, tĎikr┴t, ├tyĎikr┴t, p┼tkr┴t..) a dostanete se zp┴tky do bodu X.
P╩jdete-li potom zase kilometr na sever, pĎijdete tam, odkud jste vyËli.
.