DrD - Jarriččino dobrodružství

Krátké demo ve stylu her Dračího doupěte. Převzato ze starého originálu, upraveno, zkráceno. Dost nepovedená ukázka - omlouvám se všem skutečným fanouškům a fanynkám DrD, hrajícím skutečné příběhy Dračího doupěte, za velké omezení volnosti v tomto dobrodružství..

Jmenuješ se Jarikka a jsi člověčice hraničářka. Máš třpytivé šupinové brnění, meč svého otce a nějaké zásoby jídla na cestu. Také si neseš provaz (10 metrů), několik pochodní, křesadlo a měch s vodou.
Se svými přáteli - barbarem Donarem a kouzelníkem Orbrinem jste dorazili k Šedému Vrchu, kde se vydáváš na svou první výpravu do jeskyně. Podle pověstí se tam ukrývají poklady nesmírné ceny, které se chcete pokusit získat.
Vstupujete dovnitř. Vchod je úzký, ale dál se rozšiřuje a v chodbě se dá jít pohodlnně vzpřímeně. První jde Donar, za ním Orbrin a nakonec ty. Donar zapálil pochodeň a vytasil svůj meč. Tys ho napodobila a jdete vpřed..

Co chceš dělat?

Anóóó, chci pokračovat!
Ne díky, to není můj styl