Řešení hlavolamu


Tato věta obsahuje pět slov.  ---  V této větě není pět slov.

This sentence contains five words.  ---  This sentence doesn't contains five words.
.