Tranzistor


Elektronická polovodičová součástka se třemi (někdy i více) vývody, která je schopná zesilovat výkon. Můžete jej nalézt v mnoha elektronických přístrojích, ale nezkoušejte to ;-)
Důležitá poznámka: Tuto součástku samozřejmě nelze zaměňovat s lidovým názvem pro tranzistorový přijímač, kterému se naprosto netechnicky (a tedy nesprávně) říká "tranzistor"!

Pro laiky:
Nechte to plavat.
Určitě máte svých starostí dost, takže se usmívejte a vězte: bude líp :-)

Pro toužící po poznání:
Princip činnosti:
Výstupní elektrodou tranzistoru je nejčastěji kolektor, jehož proud je omezen odporem přechodu P-N mezi kolektorem a bází (polarizovaného v závěrném směru). Zavede-li se proud vstupním přechodem P-N (mezi bází a emitorem je polarizován v propustném směru), difundují odtud nabité částice (elektrony nebo díry) do oblasti výstupního přechodu a svou přítomností snižují jeho odpor, takže proud výstupního přechodu roste s proudem protékajícím vstupním přechodem.

Pro odborníky:
Ignorujte laskavě všechno, co jste se tu o tranzistoru dozvěděli :-)Zpět
.