Veselý diktát

Až si koupíme vanu, budeme se mít (mýt).
Eva zjistila, že zeť (zeď) už stojí před domem.
Z malé výšky (vížky) nebyl dobrý rozhled.
Přinesl jsem Petrovi (Petrovy) hodinky.
Být (bít) malé dítě, hanbou se propadnu.
Řezbář dnes umně (u mě) vytvořil krásnou sošku.
Víra (výra) uzdravila moje růže.
Myslím, že tahle kůra (kúra) ho vyléčí.
Je známo, že síra (sýra) časem ubývá.
Bílí (býlí) holubi vyzobali ze zahrádky všechno.
Otec vzal špendlík, opiloval (opyloval) ho a vsadil do země.
Zpět
.